Update mbt het coronavirus 22-4-2020 We gaan weer open!

Beste ouders en gastouders van GOB Zoetermeer,

Gisteravond hebben we vast allen de persconferentie gezien. En … vanaf 11 mei mag de opvang weer open!

Het roept vast ook vragen op. Voor nu kan ik alvast een paar zaken meegeven:

  • Kindjes zijn welkom als zij geen verkoudsheidsklachten of koorts hebben. Als een huisgenoot van een kindje koorts heeft blijft het hele gezin thuis.
  • Gastouders gaan niet open als zij verkoudheidsklachten of koorts hebben, of als huisgenoten verkoudsheidsklachten of koorts hebben. Ook al vallen PM-ers (gastouders) onder cruciale beroepen, omdat ze in een huiselijke setting werken gelden deze regels. Dit is gecheckt bij de GGD. Als dit wijzigt geven wij dit direct aan.
  • Het ziet er nu naar uit dat de reguliere regels weer gelden vanaf 11 mei: moet een kindje ziek thuis blijven dan betalen de ouders de opvang door. Mag je als gastouder door ziekte of verkoudheidsklachten of koorts geen opvang verlenen dan krijgt de gastouder deze uren niet betaald.
  • Als een gastouder klachten heeft zal er getest kunnen gaan worden. Hoe dit er precies uit gaat zien in de praktijk kunnen wij op dit moment nog niet zeggen.
  • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen blijft noodopvang beschikbaar (bijvoorbeeld als zij nu meer diensten draaien en regulieren uren niet voldoende zijn). De verdere details hiervan zijn nog niet bekend.
  • De regeling van de vergoeding eigen bijdrage loopt tot en met 10 mei, ook de eventuele vergoeding aan ouders boven het maximum uurtarief. Wij komen hier -daar waar het van toepassing is- op een later moment op terug.
  • De anderhalve-meter-samenleving (zoals het in veel organisaties verplicht is om te ontwikkelen) is niet realistisch binnen de kinderopvang, werd gezegd. Wel geldt dit bij volwassenen onderling, dus ook voor een brengende ouder straks. Ook wordt aangeraden nog meer op de hygiëne te letten.

Dit voor zover nu bekend. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit natuurlijk weer communiceren met jullie.

Tot slot willen wij jullie bedanken voor julliue steun, begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen in GOB Zoetermeer en onze aangesloten gastouders.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen jullie en jullie kind op of na 11 mei weer in goede gezondheid te zien!

Met vrolijke groet,

Vanessa Heirman
06 43167528
info@gobzoetermeer.nl

× Stel een vraag via Whatssapp