Compensatieregeling, wel of niet?

Afgelopen week heeft u als ouder van uw gastouder al (als het op u betrekking heeft) doorgekregen of u nog recht heeft op de bijdrage die boven het te vergoeden bedrag zit van de overheid.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze nieuwsbrief lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigenbijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor gastouderopvang is € 6,27 per uur. Als het gezamenlijk uurtarief boven dit maximum uurtarief ligt. Hierbij rekenen wij met het gemiddelde uurtarief (uurtarief gastouder en vast tarief gastouderbureau). De compensatieregeling is voor ons als gastouderbureau en voor onze aangesloten gastouders en grote administratieve last. Wij hebben een inventarisatie gemaakt en onze aangesloten gastouders op de hoogte gesteld om welke bedragen het gaat voor de periode 16 maart 2020 t/m 30 april 2020. De bedragen tot  11 mei 2020 kunnen wij pas berekenen na facturatie eind mei 2020. Wij volgen hierin zoveel mogelijk de richtlijnen van de brancheorganisatie en belangenorganisaties.

In overleg met de gastouders willen wij graag jullie ouders de keuze geven of het tarief boven de € 6,27 wordt gecompenseerd:

Optie 1: Ouders willen door de gastouder en het gastouderbureau niet gecompenseerd worden. (vul dit formulier in)

Optie 2: Ouders willen door de gastouder en het gastouderbureau wel gecompenseerd worden. Het bedrag dat u van ons als gastouderbureau ontvangt zal per juni juli 2020 naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is worden overgemaakt. De gastouder zal u in juni of juli actief benaderen om de financiële afhandeling te bespreken als dit nog niet gedaan is.

Wij willen alle ouders vragen waar het betrekking op heeft (reeds door uw gastouder aangegeven) om hierin een keuze te maken en deze aan ons door te geven. Wij zullen in overleg met de gastouder zorgen voor de administratieve afhandeling.

U hoeft niets aan de overheid te vragen. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 11 mei in één keer uitbetaald zeer waarschijnlijk in juni of juli.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-ouders-geen-vergoeding-kinderopvang

Wij vragen u als dit u van toepassing is dit formulier in te vullen.

In het kort
• Als u uw factuur van maart, april en mei heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
• Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
• U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via mail: info@gobzoetermeer.nl of mobiel 06 43167528

U kunt ook de website van de overheid raadplegen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/ouders

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in GOB Zoetermeer en onze aangesloten gastouders.

× Stel een vraag via Whatssapp