Update mbt het coronavirus 15-3-2020

Beste ouders/verzorgers,

Sluiting kinderopvang
Vandaag heeft onze overheid laten weten dat de kinderopvang en de scholen drie weken gaan sluiten, met uitzondering voor ouders in cruciale/vitale beroepen. Dit betekent dat als ouders geen cruciaal beroep uitoefenen ze maandag 16 maart 2020 tot 6 april 2020 hun kinderen niet meer naar de gastouder mogen brengen.

Ik stuur jullie daarom snel deze e-mail met de eerste informatie. Er is nog een hoop onduidelijk dus er volgt de komende week sowieso een update. Gastouders, mits gezond conform de laatste maatregelen blijven open voor kinderen waarvan beide ouders een vitaal/cruciaal beroep uitoefenen. De overige ouders wordt gevraagd hun kinderen thuis te houden om hiermee het virus niet verder te verspreiden.
 
Doorbetaling kinderopvang
De Belastingdienst heeft aangegeven de kinderopvangtoeslag door te betalen om de kinderopvang niet in financiële nood te laten komen. Dit is nieuw gebied voor ons allemaal. Er is geen opvangcontract die hierin voorziet of heeft kunnen voorzien. Veel van onze gastouders zijn hoofdkostwinnaars of alleenstaand en kunnen een inkomensval van 3 weken niet dragen. De betalingsverplichting voor ouders blijft bestaan zodat de gastouders de komende weken hun contracturen kunnen schrijven in overeenstemming met de voorwaarden die zij hebben bij ziekte/afwezigheid van het kind.

Link NOS Nieuws:
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2020/nieuwsflits-maart
 
Sluiting door ziekte gastouder:
Als gastouders besluiten om de gastouderopvang preventief te sluiten dan is er geen recht op doorbetaling voor de gastouder. Als gastouders ziek zijn eveneens niet. In tegenstelling tot de maatregelen die donderdag is gecommuniceerd vallen gastouders per 16 maart 2020 onder vitale beroepen. Dat betekent dat de gastouder pas ziek is als zij koorts heeft en verkoudheidsklachten vertoont.
 
Ziekte van huisgenoten gastouders:
Als een huisgenoot van gastouder verkoudheidsklachten heeft, moet het in overleg treden met de GGD. De ouders en het gastouderbureau worden op de hoogte gebracht van de maatregelen.
 
Stappenplan voor ouders:
Welk beroep heeft u, of u beiden? Staan deze beiden in de lijst van vitale/cruciale beroepen? Dan mag uw kind komen. Heeft één van jullie geen cruciaal/vitaal beroep? Dan is het kind niet welkom in de gastouderopvang en dient u zelf het kind op te vangen. Geef dit z.s.m. door aan uw gastouder.
 
Hierbij een link van cruciale beroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met GOB Zoetermeer. Met vrolijke groet,

Vanessa Heirman
06 43167528
info@gobzoetermeer.nl
× Stel een vraag via Whatssapp