We zijn weer open! FAQ

Beste ouders en gastouders,

We zijn weer open de meeste kinderen verwelkomen we deze week weer in de gastouderopvang. De gastouders zijn vorige week al druk geweest met de voorbereiding om weer volledig open te kunnen.
Dit roept misschien vragen op. Op de belangrijkste vragen probeer ik kort een antwoord te geven in deze nieuwsbrief. 

Voor wie is de gastouderopvang open?
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar mogen naar de gastouderopvang. De noodopvang blijft bestaan voor ouders met een cruciaal-beroep. 

Hoe gaat de gastouder om met breng- en haalmomenten? 
Ze organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 

Enkele tips:
– Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

– Hou haal- en brengmomenten zijn kort mogelijk.Informatie over een kind kan bijv. via WhatsApp of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 

– Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 

Hoe kan je het contact tussen kinderen en volwassen zoveel mogelijk beperken?
– Laat ouders niet binnen in de gastouderopvang.
– Ontvang geen bezoek tijdens de gastouderopvang. 
– Controleer de haal- en brengtijden van ouders. Komen ouders op dezelfde tijd vraag of een ouder iets eerder kan halen of brengen zodat deze ouders elkaar niet ontmoeten. 
– Laat kinderen bij de deur opgehaald worden. Ouders kunnen e.v.t. een bericht sturen als ze er bijna zijn.
– Let erop dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren. Ook daar moeten ouders 1,5 afstand houden.

Hoe kun je een baby of jong kind ontvangen in de gastouderopvang met inachtneming van de 1,5 meter afstand?
– Gastouders kunnen geen afstand bewaren tot kinderen en dit hoeft gelukkig ook niet. 
– Baby’s kunnen gebracht worden in een Maxi-Cosi. De ouder kan in een wipstoeltje plaatsen of op een speelkleed laten zitten/neer te leggen en afstand nemen. Hierna kan je als gastouder alsnog het kind oppakken om wel de emotionele veiligheid van het kind te waarborgen. Ouders met baby’s kunnen of mogen wel binnen worden gebracht. 

Hoe houd de gastouder afstand op scholen?
Gastouders zullen als zij BSO opvang verlenen de ouders vragen om de instructie van de school van het opvangkind(eren). Zorg voor minimale afstand van 1,5 meter tussen jou, je opvang kinderen en andere volwassenen. 

Wat is de taak van de gastouder?
– Al hun ouders informeren over alle regels die er vanaf 11 mei voor jou gastouderopvang gelden. 
– De algemene richtlijnen van het RIVM volgen. 
– Volg de specifieke richtlijnen van het RIVM

Wanneer mag je als gastouder niet werken?
– Als je als gastouder met luchtwegklachten en/of koorts boven de 38 graden Celsius mogen niet werken. Heb je klachten? Dan kan je vanaf 6 mei worden getest op COVID-19. Als je 24 uur klachtenvrij bent of negatief getest ben mag je weer werken. 
– Als een huisgenoot verkoudheidsklachten en/of koorts boven de 38 graden heeft, kan er geen opvang worden geboden in je eigen huis. 
– Gastouders die in een risicogroep of met gezinsleden die in een risicogroep vallen gaan in overleg met hun behandelend arts/huisarts en volgen dit advies op. 

Wanneer mag een gastouder getest worden?
– Bij vermoedens van het COVID-virus. Zie de aparte mededing die hierover gedaan is in de app en op de mail vorige week. 

Heel belangrijk! Geen kinderen of ouders met verkoudheidsklachten
Kinderen, ouders komen niet naar de opvang wanneer zij verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius. Of wanneer een gezinslid klachten heeft van koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Kinderen met deze klachten blijven thuis tot zij of hun gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.

RIE&E COVID -19 bijlage 
Ik vind de gezondheid en veiligheid enorm belangrijk en met het invullen van deze bijlage beschermen wij onszelf ook tegen aansprakelijkheid bij besmetting door COVID-19. Het is niet verplicht maar doe er je voordeel mee.

Ter download hebben we voor jullie de volgende documenten:
RIE&E COVID-19 bijlage
Protocol heropening kinderopvang
Poster handen wassen doe je zo
Gastouder deur-poster aanvullende maatregelen

× Stel een vraag via Whatssapp