Privacyverklaring GOB Zoetermeer

Persoonsgegevens die wij verwerken

GOB Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben

GOB Zoetermeer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het vinden van de juiste koppeling tussen vraagouder en gastouder op basis van wensen en geografische gegevens
 • Het maken van overeenkomsten
 • Om in contact met u te komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Een account voor u aan te maken, zodat u de opvanguren kunt inzien en accorderen en inzicht heeft tot uw facturen.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te voldoen aan het gestelde in de wet kinderopvang

Hoe lang we gegevens bewaren

GOB Zoetermeer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen met anderen

GOB Zoetermeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GOB Zoetermeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gobzoetermeer.nl. GOB Zoetermeer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

GOB Zoetermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gobzoetermeer.nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Zie onze cookie verklaring.

 

× Stel een vraag via Whatssapp