Formulieren

Aanmeldformulier voor ouders (vraagouders)
Aanmeldformulier voor gastouders
Toestemmingsformulier foto, video, uitjes en overdracht school
Ongevallen registratieformulier
Medicijnverklaring voor gastouders en vraagouders
Veilig slapen formulier (voor baby’s tot 1 jaar)
Toestemmingsformulier continu screening voor gastouders
Zoetermeer kind overdracht formulier
Formulier wijziging tarieven 2018

Algemeen

GGD Inspectierapporten GOB Zoetermeer (LRKP)
Digitale folder GOB Zoetermeer
Pedagogisch beleid GOB Zoetermeer 2017
Algemene voorwaarden GOB Zoetermeer
Werkwijze online urenregistratie GOB Zoetermeer
Meldcode Kindermishandeling 2016
Meldcode Kindermishandeling sociale kaart (2016)
Meldcode Kindermishandeling Handleiding
Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang
Beroeps competentieprofiel voor gastouders
Richtlijnen gebruik WhatsApp groep
Klachten certificaat de geschillencommissie 2016
Klachtenrapport van ZcKK m.b.t. GOB Zoetermeer in 2015
Klachtenrapport van ZcKK m.b.t. GOB Zoetermeer in 2014
Klachtenrapport van ZcKK m.b.t. GOB Zoetermeer in 2013
Klachtenrapport van ZcKK m.b.t. GOB Zoetermeer in 2012
Klachtenrapport van ZcKK m.b.t. GOB Zoetermeer in 2011
Garantie certificaat archiefvernietiging

Oudercommissie

Reglement oudercommissie 2016
Huishoudelijk reglement oudercommissie
Klachten procedure voor oudercommissie
Notulen_Oudercommissie_20180214
Notulen_Oudercommissie_20170920
Notulen_Oudercommissie_20170322
Notulen_Oudercommissie_20161005
Notulen_Oudercommissie_20160608
Notulen_Oudercommissie_20160201

Gastoudercommissie

Verslag vergadering 6 februari 2018
Verslag vergadering 30 augustus 2017
Verslag vergadering 30 augustus 2017
Verslag vergadering 3 april 2017
Verslag vergadering 21 september 2016
Verslag vergadering 25 mei 2016
Verslag vergadering 20 januari 2016

Nuttige websites