Visie van GOB Zoetermeer

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Gastouderbureau Zoetermeer vindt een pedagogisch beleidsplan van groot belang om de professionaliteit en kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan worden opgevangen en opgroeien. Het pedagogisch beleidsplan is onderaan deze pagina te downloaden.

Pedagogische visie van GOB Zoetermeer

Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. GOB Zoetermeer gaat ervan uit, dat elk kind zich op eigen wijze ontwikkelt en dat dit het beste gestimuleerd kan worden door kleinschalige opvang in huiselijk kring. Bij kleinschalige opvang kan direct worden ingegaan op de interesse en behoeften van het kind. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin, biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter ten allen tijden eindverantwoordelijk. Een natuurlijkere vorm van kinderopvang is niet voor te stellen!

Gastouderbureau Zoetermeer draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders.

In het opgestelde pedagogische beleid wordt uitgegaan van de vier opvoedingsdoelen van professor Marianne Riksen-Walraven. Deze theorie is de basis waarop de Wet Kinderopvang is gebaseerd. Tevens hebben alle gastouders van GOB Zoetermeer in 2015 een eigen visie voor de ouders op papier gezet. Deze is digitaal verkrijgbaar voor de ouders als hier interesse in is en is door de ouders in te downloaden in hun digitale ‘Mijn GOB’ omgeving.

Pedagogisch plan

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan te downloaden.

VVE Piramide van Cito

Veel gastouders van GOB Zoetermeer zijn Piramide gecertificeerd! Wilt u meer weten over het VVE Programma Piramide van Cito? Lees meer…

× Stel een vraag via Whatssapp