Klacht over de gastouder

Wij gaan ervan uit dat klachten van ouders over de opvang situatie of de manier van opvang in eerste instantie met de gastouder of betreffende persoon besproken en samen opgelost worden. Mochten ouders en gastouder er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met Gastouderbureau Zoetermeer om tussen beide partijen te bemiddelen en een voor beide werkbare oplossing te zoeken. Mocht het niet lukken een oplossing of compromis te vinden die beide partijen tevreden stelt bestaat de mogelijkheid dat het gastouderbureau voorstelt de opvang bij een ander gastouder voort te zetten. Bij klachten over het beleid van het gastouderbureau zelf willen wij graag in een open gesprek met de ouders de klacht in kaart brengen en naar een oplossingen zoeken.

Klacht over GOB Zoetermeer

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met ons bureau. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen of u een klacht wilt indienen. Een klacht indienen klinkt misschien negatief, maar wij vinden het niet negatief. Het geeft ons misschien de kans onze dienstverlening te verbeteren. En uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn zullen die rechtgezet worden.

Een klacht indienen

Uw klacht kan zowel de opvang van uw kind als de administratieve afwikkeling betreffen. Om de klacht te melden staan 2 wegen open.

Interne klachtenregeling

  • Wanneer u een klacht hebt die u officieel wilt melden, vult u het klachtenformulier in.
  • U verzendt het klachtenformulier online (op de verzendknop drukken).
  • Binnen 1 week na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en binnen welke termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden.
  • Binnen 2 weken hoort u van ons welke oplossing wij gevonden hebben.
Ga naar het klachtenformulier van GOB Zoetermeer

Het is ook mogelijk om uw klacht per brief naar ons toe te sturen naar: GOB Zoetermeer, Acaciazoom 49, 2719 GV, Zoetermeer.

Externe klachtenregeling

Ouders kunnen een geschil indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht;
  • In uitzondering kan er een klacht ingediend worden als in redelijkheid niet van de ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Telefoon:  070 – 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

GOB Zoetermeer klachtenvrij 2019

× Stel een vraag via Whatssapp