oudercommissie-en-gastoudercommissie-gastouderbureau-zoetermeer

Gastouderbureau Zoetermeer heeft twee commissies, te weten een oudercommissie en een gastoudercommissie. Hieronder vindt u informatie over beide commissies.

Oudercommissie

Gastouderbureau Zoetermeer heeft een oudercommissie. De oudercommissie komt zelfstandig danwel in samenspraak met het gastouderbureau een aantal keren per jaar bij elkaar. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

De oudercommissie kan in de praktijk advies uit brengen over de volgende onderwerpen:

 • wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan;
 • het bieden van verantwoorde kinderopvang;
 • het pedagogisch beleid;
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid;
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;
 • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De leden

Wouter
Laura
Nadia

Verslagen

Uitgebreide informatie over het oudercommissie reglement en de verslagen kunt u terugvinden bij de downloads op deze website.

U kunt de oudercommissie bereiken via email: oudercommissie@gobzoetermeer.nl

Gastoudercommissie

GOB Zoetermeer gaat nog een stap verder als het gaat om kwaliteit. Zo is er naast de conform de wet verplichte oudercommissie, ook een gastoudercommissie in het leven geroepen. Gastouderbureau Zoetermeer wil namelijk graag weten wat er speelt bij de gastouders en staat altijd open voor suggesties. Gastouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in deze commissie. De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders en heeft minimaal 4 tot maximaal 6 leden.

De gastoudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de gastouders verbonden aan GOB Zoetermeer zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Als u in de gastoudercommissie plaats neemt kunt u advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 • het pedagogisch beleidsplan.
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
 • wijziging van de begeleidingskosten en/of de kosten kinderopvang.
 • de klachtenregeling.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.

Zoals de kinderen zich thuis in huis moeten voelen bij de gastouders, zo moeten de gastouders zich thuis voelen bij GOB Zoetermeer.

De leden

Nadine van Uden
Monique de Haan
Rebecca Bout
Joyce Pennock
Serena Pico

Verslagen

U kunt de verslagen van de gastoudercommissie terugvinden op de download pagina van deze website.

× Stel een vraag via Whatssapp