Kinderopvang is beter en veiliger

DEN HAAG – De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zegt PricewaterhouseCoopers dat de aanbevelingen daarover van de commissie-Gunning heeft geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Inspectie van het Onderwijs heeft bijna alle kinderopvanglocaties bezocht, zo blijkt uit het onderzoek. Driekwart van alle locaties voldeed volgens de inspectie volledig aan de regels. Op dit moment maken zo’n 680.000 kinderen gebruik van de opvang.

De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Alle vaste medewerkers in de kinderopvang worden bovendien continu gescreend op strafbare feiten en er is een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik. En met de invoering van het vierogenprincipe (altijd een tweede volwassene die meekijkt) worden medewerkers in de kinderopvang altijd gezien of gehoord tijdens hun werk.

Bron:  Telegraaf.nl

× Stel een vraag via Whatssapp