Branche vindt meldplicht vaccinatie lastig uitvoerbaar

Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK staan tegenover elkaar als het gaat om de vaccinatie-meldplicht in de kinderopvang. BOinK zegt: ‘Als ouder moet je zeker kunnen weten: dit is een veilige omgeving. Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Groepen veranderen snel. Zo blijf je bezig.’

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers krijgt waarschijnlijk toch een meerderheid in de Tweede Kamer achter haar plan. Zij wil dat kinderdagopvang en scholen verplicht melden hoeveel procent van hun kinderen ingeënt is, bijvoorbeeld op hun website. Zij laat eerst onderzoeken of dit wettelijk geregeld kan worden. PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben hun steun voor het voorstel al uitgesproken.

Recht op informatie

Gjalt Jellesma van oudervereniging BOinK zegt in de Volkskrant dat deze maatregel voor ouders een opluchting zal zijn. ‘Ouders  hebben in Nederland het recht om hun kind niet in te enten. Daar moet tegenover staan dat ouders ook het recht hebben geïnformeerd te zijn.’ Jellesma wil het moment dat er opnieuw een keer mazelen uitbreekt in de kinderopvang en een (nog) niet-ingeënt kind wordt besmet voor zijn.

Lees het hele artikel op kinderopvangtotaal.nl

× Stel een vraag via Whatssapp