Undercover in NL geeft verkeerd beeld

Volgens het Platform Gastouderopvang worden regels in de gastouderopvang niet structureel overtreden, zoals in de uitzending van Undercover in NL werd gesteld. Wel vindt dit Platform dat er ruimte is om bestaande regels te vereenvoudigen, de bekendheid en toetsing van enkele regels te verbeteren en toezicht te optimaliseren.

Tijdens de uitzending van Undercover in NL op 19 februari werden meerdere overtredingen geconstateerd bij gastouders. Volgens Hubèr Agterberg van het Platform Gastouderopvang is het merendeel van de genoemde overtredingen geen overtreding. Bijvoorbeeld: een hond buiten de bench, twee gastouders werkzaam op hetzelfde adres en opvang zonder gebruik van kinderopvangtoeslag (dit is toegestaan zolang de voorziening voor gastouderopvang nog niet geregistreerd staat). Ook maakt het programma volgens Agterberg onvoldoende aannemelijk dat het in hun uitzending om officiële gastouders gaat die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. ‘Bij de laatste persoon was dit duidelijk niet het geval. Dan is er ook geen sprake van gastouderopvang met recht op kinderopvangtoeslag.’

Structureel

Het Platform Gastouderopvang vindt dan  ook dat er op basis van deze uitzending niet geconcludeerd worden dat de regels in de gastouderopvang structureel worden overtreden. ‘Dit blijkt ook niet uit andere onderzoeken, zoals de jaarlijkse toezicht-onderzoek door de Inspectie voor het Onderwijs of de beleidsevaluatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’

Ruimte voor verbetering van regels

Er is volgens dit Platform echter wel ruimte voor verbetering in regelgeving. ‘Er zijn in 2010 regels in de gastouderopvang gecreëerd die te ver af staan van de praktijk. Deze regels zijn nooit vereenvoudigd. Eén voorbeeld is de registratietermijn van 10 weken voor een nieuwe locatie voor gastouderopvang. Een ouder die per direct opvang aan huis nodig heeft, komt hierdoor acuut in de problemen, ook al heeft deze een gastouder gevonden die zelf al geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang.’
De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar voorlichting en toetsing van veiligheidsregels en declaratieregels bij kindercentra. In de gastouderopvang is dit veel minder gebeurd. Met een intensievere voorlichting en toetsing van de bestaande regels zijn al veel van de problemen op te lossen, meent Hubèr Agterberg.

GGD

Tot slot pleit het Platform Gastouderopvang al langere tijd voor een optimalere inzet van het GGD-toezicht. Nu wordt een groot deel van de GGD-inspecties bij reeds geregistreerde gastouders uitgevoerd op adressen waar nog helemaal geen opvang plaatsvindt. Hierdoor krijgt de GGD maar een beperkt beeld. Het Platform pleit ervoor om meer onaangekondigde inspecties te doen op adressen waar daadwerkelijk opvang plaatsvindt.

Bron: kinderopvangtotaal.nl

× Stel een vraag via Whatssapp