‘Grijp eerder in bij huiselijk geweld’

Het meemaken van huiselijk geweld tussen ouders is net zo schadelijk voor een kind als het zelf ondergaan van dat geweld, zegt trainer Naomi Dessaur op de website van Vakblad Vroeg. Professionals zijn zich hier te weinig van bewust en grijpen te laat in, vindt ze.

Als een kind bijvoorbeeld vertelt dat het ’s avonds in bed wakker ligt vanwege het geschreeuw van zijn of haar ouders, dan moeten professionals (waaronder pm’ers) daar iets mee, zegt Dessaur. Ook als het kind zelf niet direct slachtoffer is. ‘Vraag door, en raadpleeg bij twijfel de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.’
Huilbaby’s

Ook bij kinderen die nog niet kunnen praten moeten professionals er bovenop zitten, want die zijn volgens Dessaur juist het vaakst slachtoffer van mishandeling. ‘Huilbaby’s zijn bijvoorbeeld een ongelooflijk grote slachtoffergroep. Daar zou iedereen die professioneel te maken heeft met zorg rond kinderen veel meer oog voor moeten hebben.’

Lees het hele artikel in Kinderopvang Totaal

× Stel een vraag via Whatssapp