Klopt dat wel? Overtredingen in de kinderopvang.

kinderopvang-regels

De kinderopvang gaat gepaard met heel veel regeltjes. Hoewel de gastouders de meeste regels uit de wet kinderopvang wel kunnen opdreunen kan het voorkomen dat een gastouder (of misschien zelfs het GOB) toch een regel overtreed. Doorgaans zijn dit overtredingen met goede bedoelingen of heeft men het niet door dat men in overtreding is.

Het kan lastig zijn om de gastouder hier op aan te spreken. Je wilt de relatie met de gastouder niet onder druk zetten. Het is echter in ieders belang, zowel voor het kind, de ouders, het gastouderbureau en voor de gastouder zelf, dat mogelijke overtredingen worden gesignaleerd en besproken. Enerzijds om vast te stellen of het inderdaad een overtreding is en anderzijds om te zorgen dat dit niet meer voorkomt.

Wat moet je doen bij een mogelijke overtreding?

Neem contact op met GOB Zoetermeer en leg de situatie uit. Wij kunnen onderzoeken of het wel of geen overtreding is en eventueel gepaste actie ondernemen.

Wat doet GOB Zoetermeer als het mogelijk om een overtreding gaat?

Dat hangt af van de aard van de overtreding en de situatie. GOB Zoetermeer kan o.a. één of meer van de volgende stappen ondernemen:

  • GOB Zoetermeer kan in gesprek gaan met de gastouder om toekomstige overtredingen te voorkomen. Een regeltje kan door de gastouder verkeerd geïnterpreteerd zijn of met goede bedoelingen overtreden worden. Een gesprekje is meestal de oplossing.
  • GOB Zoetermeer kan een onaangekondigde bezoek brengen aan de gastouder om eventuele overtredingen zelf te constateren. Dit doet GOB Zoetermeer wel vaker, ook zonder aanleiding. Bij constatering kunnen we de gastouder er direct op aanspreken en eventueel meedenken in oplossingen.
  • GOB Zoetermeer kan ruggespraak houden met de GGD om de situatie bespreken.
  • Bij daadwerkelijke en kwalijke overtredingen zal GOB Zoetermeer dit ook melden bij de GGD en/of andere instanties.

Veiligheid en welzijn van de kinderen

Onze hoogste prioriteit ligt ten alle tijden bij de veiligheid en het welzijn van de kinderen. GOB Zoetermeer is er niet op uit om gastouders zwart te maken, wij zijn er om te helpen en te begeleiden. We willen een gezonde verstandhouding en naast complimenten ook kritiek kunnen geven (of ontvangen). Samen met de gastouders willen we de kwaliteit van de kinderopvang hoog houden en verbeteren waar mogelijk en dat kan alleen in een goede en transparante samenwerking. De gastouder is er zelf ook bij gebaat als eventuele overtredingen worden besproken!

Komen overtredingen vaak voor?

Gelukkig niet! We hebben fantastische gastouders die de wet kinderopvang goed toepassen en strikt naleven. Toch blijft het mensenwerk. Wees alert, wees eerlijk en schroom niet om contact op te nemen met GOB Zoetermeer bij twijfel. Dat geldt zowel voor ouders als gastouders.

× Stel een vraag via Whatssapp