GOB inspecties

De wet kinderopvang is erg complex en er zijn heel veel wettelijke regels en eisen, waar gastouders en de opvanglocatie aan moeten voldoen. Om gastouders te helpen en te controleren legt GOB Zoetermeer altijd al aangekondigde en onaangekondigde bezoeken af bij haar gastouders. Elk bezoek, om welke reden dan ook, is een controlemoment.

Om gastouders beter voor te bereiden op de GGD inspecties (die vaak ook onaangekondigd plaatsvinden) zijn we gestart met de GOB inspectie. Dit is een onaangekondigd bezoek waarin we eenzelfde inspectie als van de GGD uitvoeren. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en indien nodig een een actieplan voor eventuele tekortkomingen. Gelukkig is komen tekortkomingen bij de gastouders van GOB Zoetermeer maar incidenteel voor.

GOB Zoetermeer zal bij eventuele tekortkomingen indien mogelijk de gastouder ondersteunen en begeleiden middels een actieplan. Het actieplan wordt bewaakt en er worden extra controlebezoeken ingepland.

De bevindingen van deze GOB inspecties zullen we ter inzage ook naar de vraagouders van deze gastouders versturen.

De eerste GOB inspectie heeft al plaatsgevonden bij gastouder Fatima. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Alles was piekfijn in orde!

× Stel een vraag via Whatssapp